Dochters van de Koning? – De naam

Dochters van de Koning. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? In deze blog vertel ik jou over de naam ‘Dochters van de Koning’ en de tekst die onze inspiratie is.

Bijbeltekst

In de eerste brief van Johannes staat in H3, vers 1:

‘Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.’ (NBV)

Deze tekst heb ik als klein meisje bij mijn doop meegekregen. Een aantal jaar geleden las ik de tekst en wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik er mee moest. Toen ik er een tijdje terug opnieuw naar keek, vond ik hem eigenlijk super mooi. Waarom?

Nadenken over Gods liefde

Het vers begint met de liefde die de Vader ons heeft geschonken. ‘Bedenk’ dat eens. Gods liefde overdenken, daar word ik blij van. Hoe heeft God zijn liefde laten zien? Dat deed Hij door Jezus, Zijn Zoon, naar de aarde te sturen. Jezus is gekomen als Redder van de wereld. Hij heeft als mens geleefd op aarde, net als jij. Hij is gekruisigd, Hij was dood. Maar: daar hield het niet op. Dat was niet het einde. Jezus stond na drie dagen op uit de dood! Nieuwe hoop, nieuw leven. Jezus ging die weg voor jou: er is nieuw leven voor jou!

”Jezus ging die weg voor jou: er is nieuw leven voor jou!”

Gods kind

Na de zondeval was de relatie tussen God en de mensen kapot. Toch bleef God heel de geschiedenis door Zijn weg gaan met de mensen en uiteindelijk stuurde Hij Jezus als Licht voor de wereld. Jezus heeft de relatie tussen God en mensen, tussen God en jou, hersteld. God is de Vader van Jezus, maar ook jouw Vader. Jij bent Zijn kind. Zo word je niet alleen genoemd, nee, er staat: ‘dat zijn we ook’. Daarover kun je ook lezen in het Nieuwe Testament in Romeinen 8.

De wereld kent ons niet als kinderen van God, omdat ze God niet kennen. In de Bijbel kun je lezen dat God jou wél kent. Lees Psalm 139 maar eens, daar staat hoe God jou wonderlijk gemaakt heeft.

De naam

De naam Dochters van de Koning is ontstaan tijdens een van mijn brainstormsessies over mijn plan voor deze blog. De tekst uit 1 Johannes was mijn inspiratie. Tijdens een brainstorm schreef ik de naam op. Ik denk dat het een cadeautje uit de hemel was.

”Jouw Vader is Koning voor altijd.”

Je bent Zijn kind, Zijn dochter. Je bent kostbaar. Toen Jezus opstond uit de dood heeft Hij het kwaad overwonnen. Jouw Vader is Koning voor altijd. Je mag leven als kind van díe Koning.

Wat vind jij van de naam ‘Dochters van de Koning’? Deel het in de comments!

Deel deze blog met een vriendin!