God, waar bent U?

Een paar weken geleden was dat de vraag die mijn leven beheerste. Ik was druk met school en stage, wat heel mooi is, maar ik merkte dat deze vraag dan zo erg naar de voorgrond komt. Ik merk dat ik dan zo vaak tekort schiet met bijbel lezen en tot God komen. Ik zat, door mijzelf, in een season of waiting. Ik pakte de bijbel er niet bij als ik even vrij was op die drukke dagen. Ik stond aan de zijlijn en zag hoe ik steeds verder bij God vandaan ging. Misschien herken jij deze vraag ook wel door drukte of niet. Want ook zonder drukte kan God zo ver weg lijken. Hij lijkt zo ver weg terwijl wij vaak degene zijn die ver weg zijn, want God heeft het toen gezegd:

“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Matteüs 28:20 (HSV)

Hij is bij ons, altijd.

Ik leef door te sterven!

Het kan zijn dat je nu in zo’n periode zit, een periode dat je het allemaal even niet meer weet. Dat God zo ver weg lijkt te zijn. Hij is bij ons. Hij weet wat je voelt. Hij weet waar jij doorheen gaat. Jij voelt het misschien niet meer, je weet het misschien niet meer. Weet je nog dat Jezus aan het kruis hing en Hij verlaten werd door Zijn Vader? Hij heeft hetzelfde meegemaakt en Hij deed dat om jou weer hoop te geven. Hij werd verlaten zodat wij nooit verlaten zouden worden.

“Hij werd verlaten zodat wij nooit verlaten zouden worden.”

En toch voel ik mij verlaten door God hoe kan dat dan? Hoe kan het dat ik Hem niet voel? Ik vraag je om na te gaan wat je deze week hebt gedaan, wat was er tot opbouw van je geloof? Wat heb je zelf gedaan om dichter bij Jezus te komen? Ik merk zelf dat als ik veel op social media zit en weinig de bijbel lees, God steeds verder weg lijkt te zijn. Dat komt omdat ik niet met Hem bezig ben, ik ga weg bij Hem. Ik wil je vragen om je bijbel te lezen, muziek te luisteren die jou inspireert en dichter bij God brengt. Dit is natuurlijk geen checklist dat als je dit doet je nooit meer te maken hebt met twijfel etc. Ik merk wel dat dit, voor mij, ervoor zorgt dat alles weer even op zijn plek valt en ik mij weer realiseer dat ik moet leven voor God. Ik zie dan weer wie God is, Hij laat zichzelf zien en Hij opent mijn ogen dan weer. Sela bracht, op de dag dat ik dit schrijf, een nieuw lied uit waarin ze zingen: ‘Ik leef door te sterven’. Dit klinkt nu heel ernstig, maar eigenlijk is dit wat ik probeer te zeggen. Sterven aan je oude mens, sterven aan de dingen die jou bij God vandaan houden. Het lied gaat door: ‘Ik leef door met Jezus op te staan’.

“Ik leef door te sterven. Ik leef door met Jezus op te staan.” – Sela

Uiteindelijk staan we op met Jezus en leven we, nu al. Hier op aarde kunnen we écht leven, soms met twijfel, soms met zekerheid, maar we mogen opstaan met Hem. Als we dat mogen weten, kunnen we zélfs in twijfel de zekerheid hebben.

Pak Zijn hand

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je twijfelt. Je twijfelt aan God, je twijfelt of je wel echt bekeerd bent, je twijfelt of jij ooit bekeerd kan worden, je twijfelt omdat je het niet voelt. Twijfel is iets wat zo moeilijk is, twijfel is ook iets tussen jou en God. Op de momenten dat ik twijfel zo erg ervaar denk ik altijd aan Petrus toen hij van Jezus moest lopen op het water. Iets wat een onmogelijke taak was, maar Petrus geloofde dat het kon en keek naar Jezus. Totdat hij op de wind lette en bang werd. Wat er toen gebeurde, is iets opmerkelijks, hij riep: ‘Heere, red mij!’ en Jezus stak meteen zijn hand uit.

“Jezus stak meteen zijn hand uit.”

Hij stak Zijn hand uit. Als je twijfelt kan je op zoveel dingen gaan letten, behalve op Jezus. Je vraagt je bepaalde dingen af, je vraagt je af waarom je niets voelt. Het ding is wij hoeven niet altijd iets te voelen, ik hoef niet iets te voelen als mijn moeder thuis is, maar ik weet dat ze thuis is en dat is genoeg. Bij God is dat ook zo, Hij vraagt je niet om altijd iets te voelen, Hij vraagt je om te roepen naar Hem als je twijfelt. Hij vraagt je om naar het kruis te kijken als je twijfelt. Of dan je twijfel of je season of waiting meteen weg gaat? Nee, misschien niet. Maar Hij heeft het beloofd in Zijn Woord:

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” Mattheüs 11:28 (HSV)

Dat is niet alleen fysiek vermoeid, maar ook vermoeid van het twijfelen. Ga tot Hem met deze beloften en Hij zal je niet wegsturen. Hij is God en die God gaf Zijn Zoon uit liefde, uit liefde! Ga dan tot Hem. Hij is gekomen voor de mensen die Hem vertwijfelden, zodat Hij de twijfel weg kan nemen. Ga maar lieve dochter, Hij staat te wachten totdat je weer thuis komt.

Deze gastblog is geschreven door Myrthe Kuijt.

Beeld: Theodora Fotografie

Deel deze blog met een vriendin!