Vertrouw op jouw Maker

Vertrouw op God, lieve meid, stel je vertrouwen op Hem, lieve vrouw. In deze blog neem ik je mee naar Spreuken 3 en deel ik woorden uit mijn hart met jou. In Spreuken 3 staat:

“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Wees niet wijs in eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal als een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.” Spreuken 3:5-8 (HSV)

Hij is de God die overwint

Onze God is betrouwbaar. In de Bijbel kunnen we lezen dat God de HEER is van de hemelse legers, Hij is de Hemelkoning, Hij is Immanuel (God met ons), Hij is een Herder die ons leidt, Hij is onze toevlucht, Hij is de Koning. Hij is almachtig, Hij is groot, Hij is heilig. Hij is onze Vader. Hij is onze Schepper. Hij is het die ons adem geeft. Een zin die me de laatste tijd is bijgebleven, komt uit het lied See a Victory van Elevation Worship: The God I serve knows only how to triumph, my God will never fail. De God die ik dien is almachtig, heilig, volmaakt, groter, de HEER van de hemelse legermachten. Hij is de God die overwint. Op díe God mogen we ons vertrouwen stellen.

Ook David spreekt erover, in Psalm 62 roept hij het volk Israël op om altijd op God te vertrouwen en om hun hart uit te storten voor God. God is hun toevlucht. Hij is het op Wie ze kunnen bouwen. Hij is hun fundament, een sterke rots, ook als het stormt in de wereld en het leven.

“In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is God. Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.” Psalm 62:8-9 (HSV)

Niemand anders is zo trouw

Seizoenen veranderen. Situaties veranderen. Emoties veranderen. Mensen veranderen. Maar: God verandert nooit. Hoe onzeker de wereld of je leven ook is. God is jouw anker. Hij is de rots van ons bestaan. Niemand anders is zo trouw. Niemand anders is zo rechtvaardig, zo liefdevol, zo heilig en zo sterk. Stel je vertrouwen op jouw Maker. Hij die het universum formeerde. Hij die alle kleuren bedacht en de woeste golven, glooiende bergen en de bloemen in het gras. Jouw Maker die alles in Zijn hand houdt. Jouw Makers woord houdt eeuwig stand. Leg je leven in Zijn hand en vertrouw. Vertrouw op de God die jou beter kent, dan jij jezelf kent. Vertrouw op Hem die jou gemaakt heeft. Vertrouw op Hem die je naam roept en met open armen op je wacht. Vertrouw op Hem die jou wil leiden en wil dragen als een Vader, net zoals Hij het volk Israël droeg tijdens al die jaren in de woestijn. Zijn eeuwige armen zijn onder je.

Steun niet op je eigen inzicht, maar op Hem

Zijn vrede gaat alle verstand te boven. Net als Zijn liefde en Zijn vreugde. Steun niet op je eigen inzicht, maar op Hem. Steun op Hem. Ken God in ál je wegen. Betrek Hem op je héle leven. Geef je leven aan Hem en vraag God om in jouw leven aanwezig te zijn en het leven samen met Hem te leven. Om te leven voor Zijn glorie. Een leven te leven waarin je Hem liefhebt en je naaste als jezelf. God verlangt naar jou! Een leven waarin je op God vertrouwt met heel je hart, ook als situaties onzeker zijn. Als je leven verandert. Als het pijn doet. Als vriendschappen wegvallen. Als je valt. Hij helpt je opstaan. Hij is jouw Licht.

Open je hart voor Hem. Stort je hart uit voor Zijn aangezicht, vertel Hem waar je meezit. Spreek het uit, zachtjes of hardop.

Bouw op Hem

In de Spreuken 3 vers 7 staat dat we niet wijs moeten zijn in eigen ogen. Ik denk dat we als mensen maar al te graag proberen om wijs te zijn. Vaak denk ik wel te weten hoe of wanneer iets moet. Wat het beste is of wat wijsheid zal zijn. Zo vaak wil ik het zélf doen. Zelf wijs zijn. Spreuken wijst ons een andere richting: steun op God, ken Hem in al je wegen, vrees God, dien Hem en keer je af van wat verkeerd is. Het zal helend en genezend zijn. “Het zal een medicijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen”, staat in vers 8 (HSV). Steun op Hem. Elke dag opnieuw: bouw niet langer op jezelf, maar op Hem. Ontzag voor God geeft een krachtig vertrouwen en is de bron van je leven.

“Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats en het is de bron van het leven.” Spreuken 14:27-28 (NBV)

Vertrouwen op God is een sprong in het diepe, je overgeven aan Hem. Ik vind het soms erg lastig om op Hem te vertrouwen. Toch weet ik ook dat mijn God goed is en is het een verademing dat ik het nooit alleen hoef te doen. Sterker nog: ik kán het niet alleen. God is met me en gaat me voor, altijd. Ik mag mijn vertrouwen stellen op de Hemelkoning. Ook als ik het even niet zie. Juist als ik het even niet zie. Ik mag mijn vertrouwen stellen op de Schepper van de hemel en de aarde.

“Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.” Psalm 37:3-6 (HSV)

Ik wil eindigen met de woorden uit een lied. Onze Schuilplaats is God van Mozaïek Worship. Onze hulp en onze verwachting is in God. Zonder Hem zijn we nergens. Laten we onze harten naar boven richten en vertrouwen op Hem. Hij die ons vasthoudt, Hij, onze God, een machtige rots.

Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Heeft deze blog jou bemoedigd of geïnspireerd? Deel het met een vriendin of stuur ons een berichtje via Instagram!

Deel deze blog met een vriendin!