Leestip: Galaten 5:13-26

De vrucht van de Geest, daar las ik deze week over in Galaten 5:16-23. Dit stukje van de brief aan de Galaten gaat over leven door de heilige Geest en…

Leestip: Efeziërs 4

Aan het begin van deze week las ik Efeziërs 4. Ik zag op Instagram een post voorbijkomen met een vers uit Efeziërs 4. Dat maakte me nieuwsgierig en daarom besloot…