Privacybeleid

Wie zijn we?

Ik ben Iris Molenaar “Dochters van de Koning”. Het website-adres is: https://dochtersvandekoning.nl/. Het postadres is 3e Ebbingestraat 30, 8261 VR Kampen. Iris Molenaar “Dochters van de Koning” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75354349. De contactpersoon is Iris Molenaar, telefoonnummer 06-30311033, email: info(at)dochtersvandekoning.nl

Iris Molenaar “Dochters van de Koning” is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Iris Molenaar “Dochters van de Koning” is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Iris Molenaar “Dochters van de Koning” is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking.

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Iris Molenaar “Dochters van de Koning” of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Waartoe verzamelen wij gegevens?

Iris Molenaar “Dochters van de Koning” verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Iris Molenaar “Dochters van de Koning” opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Iris Molenaar “Dochters van de Koning”. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Iris Molenaar “Dochters van de Koning” om de overeenkomst uit te voeren.

Hoe zorgvuldig zijn we?

Iris Molenaar “Dochters van de Koning” gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Iris Molenaar “Dochters van de Koning” altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens bewaren we?

Door Iris Molenaar “Dochters van de Koning” worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor leveranciers: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, bank/creditcard gegevens en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Iris Molenaar “Dochters van de Koning” altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info(at)dochtersvandekoning.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
 • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Gebruiken jullie externe partijen?

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Iris Molenaar “Dochters van de Koning” gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Iris Molenaar “Dochters van de Koning”, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de e-mail service provider.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info(at)dochtersvandekoning.nl.

Wordt iedereen na verloop van tijd vergeten?

Het staat Iris Molenaar “Dochters van de Koning” vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Iris Molenaar “Dochters van de Koning” ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Iris Molenaar “Dochters van de Koning”. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Iris Molenaar “Dochters van de Koning”. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Iris Molenaar “Dochters van de Koning”.