Leestip: Psalm 16

Een stil gebed. Deze week las ik Psalm 16, een psalm waarvan vooral de laatste verzen bekend zijn. Bewust las ik de…