Leestip: Psalm 16

Een stil gebed. Deze week las ik Psalm 16, een psalm waarvan vooral de laatste verzen bekend zijn. Bewust las ik de psalm deze week een paar keer. Telkens viel mijn oog weer ergens anders op. De woorden kwamen meer tot leven en kregen de tijd om te landen in mijn hart. Psalm 16 is een stil gebed van David. Hij vraagt God om hem te behoeden en spreekt uit dat hij schuilt bij God. Hoe zou David zich op dat moment gevoeld hebben? Wat zou zijn situatie zijn geweest? We weten het niet, maar wat ik krachtig vind is dat hij zich in een stil gebed op God richt, God vraagt om hem te behoeden en uitspreekt: ik schuil bij U. Dat mogen jij en ik ook doen, want God is onze schuilplaats.

“Een stil gebed van David. Behoed mij God, ik schuil bij U.” Psalm 16:1 (NBV21)

Door de woorden van Psalm 16 heen liet God me deze week ook zien dat Hij alleen mijn geluk is. Dat Hij alleen mijn ware vreugde is. God is goed. In vers 5 bidt David:

“HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, U houdt mijn lot in handen.” Psalm 16:5 (NBV21)

In het Psalmendagboek van Tim Keller las ik dat we allemaal wel ergens voor leven. Keller schrijft dat we in de val zitten als we voor iets anders leven dan voor God en datgene meer liefhebben dan we God liefhebben. We kunnen zo streven naar succes, geluk of macht, maar uiteindelijk heb je daar niets aan. Keller schrijft in zijn boek: “In plaats daarvan moeten we van God ons enige bezit maken (onze ware rijkdom), onze levensbeker (onze ware vreugde), het ultieme goede.” (Keller, 34.) Deze tekst nodigt me uit om te kijken naar mijn eigen hart. Wat streef ik na? Waar leef ik voor? Maar tegelijkertijd moedigt het me ook aan om me (opnieuw) op God te richten als mijn ware vreugde. Hoe ervaar jij dat?

Vragen bij het lezen

Zoek vandaag Psalm 16 op in je bijbel en lees de psalm eens een paar keer rustig door. Misschien vind je het mooi om één of twee verzen langer te overdenken. Deze vragen kun je tijdens of na het lezen aan jezelf stellen. Je kunt de psalm ook samen met een vriendin lezen en de vragen met elkaar bespreken.

  • Waar gaat het over in deze psalm?
  • Wat vertelt deze psalm jou over God?
  • Ook voor jou is er een lieflijke plek aan Gods zijde. Gods nabijheid is er nu en op de dag dat we God met onze eigen ogen zullen zien, zal die lieflijke plek en die overvloedige vreugde volmaakt zijn! Wat stel jij je bij die plek voor?
  • Wat neem je mee uit deze psalm deze dag in? Schrijf het voor jezelf op.
  • Kies één of meer verzen uit en spreek deze uit in je (stille) gebed.

Luistertip: Ik val niet uit Zijn hand van Psalmen voor Nu

Bron: Tim Keller, Psalmendagboek. Een jaar lang leven met de liederen van Jezus. (Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, 2017), 34.

Deel deze blog met een vriendin!