Dochters aan het woord: Gerrina

Er verschijnt een grote glimlach op mijn gezicht als ik zie hoe we elkaar mogen bemoedigen in de community van dochters van de Koning. In Dochters aan het woord vertellen meiden over hun geloof en leven met God. Dit keer lees je de antwoorden van Gerrina. Veel leesplezier!

Vertel wat over jezelf, wat typeert jou?

Ik ben Gerrina, ik ben 18 jaar. Ik doe de opleiding hbo-verpleegkunde op het CHE. Ik vind bijna alles leuk maar in mijn vrije tijd ga ik meestal tekenen of naaien. Ik word vaak getypeerd als een rustig, creatief en zorgzaam persoon. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, en was in mijn jeugd vaak bij mijn familie te vinden. Verder heb ik ook een relatie waar ik ook tijd aan spendeer.

Hoe heb je Jezus leren kennen?

Ik heb Jezus leren kennen doordat een kennis van mij overleed bij een ongeluk. Ik werd zo diep geraakt toen ik het bericht hoorde. Toen drong de werkelijkheid tot mij door dat ik dat ook had kunnen zijn en dan was het niet goed afgelopen. Ik heb die avond gebeden of God mij als Zijn kind wou aannemen.

”Ik heb die avond gebeden of God mij als Zijn kind wou aannemen.”

Ik zag dat ik zoveel zonden had gedaan en voor mijn gevoel waren die zonden te veel voor God. Ik wist ook niet goed wat geloven precies inhield. Maar op die avond sprak God tot mij door de bijbel. Ik kreeg een melding op mijn mobiel van YouVersion met de tekst Romeinen 10:9.

“Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.” Romeinen 10:9 (HSV)

Dat was voor mij letterlijk een antwoord op al mijn worstelingen. Ik kreeg toen een hele diepe rust in me en ik voelde de zekerheid dat ik vanaf toen ook een kind van God was.

Wat is je favoriete Bijbelvers?

Ik heb heel veel favoriete Bijbelverzen, maar de meest favoriete Bijbelverzen zijn:


”Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.” Psalm 32:8 (HSV)

“Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U.” Psalm 56:4 (HSV)

“U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.” Psalm 139:5 (HSV)

“Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.” Lukas 1:37 (HSV)

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16 (HSV)


Waar ben je dankbaar voor?

Ik ben dankbaar voor hoe God mijn leven tot nu toe geleid heeft. Zonder dat ik het wist, was Hij er al.

”Zonder dat ik het wist, was Hij er al.”

En elke keer door de moeilijke omstandigheden heen zie ik dat Hij voor mij zorgt en dat hij alles laat medewerken ten goede. Ik ben ook dankbaar dat ik een vriend heb gekregen die mij in alles onvoorwaardelijk steunt en waarmee ik samen God beter kan leren kennen.

Wat betekent het voor jou dat je een dochter van de Koning bent?

Dat ik een dochter van de Koning ben betekent voor mij dat ik een Koning heb die weet wat ik nodig heb en Die mij leidt door dit tijdelijk leven naar de eeuwigheid. Het betekent dat ik altijd Iemand heb om op terug te vallen en altijd Iemand heb bij wie ik kan schuilen in moeilijke tijden.

Hoe breng jij je geloof in de praktijk?

Ik breng mijn geloof in praktijk door met mensen te praten over God. Ik houd elke ochtend stille tijd, dan lees ik een stukje van 1 of meerdere leesplannen en daarna bidden. Ik heb verschillende methodes van internet gehaald om de bijbel te lezen. (Tip: LCJ heeft 24 methodes om de bijbel te lezen in PDF op internet staan)

”Ik breng mijn geloof in praktijk door met mensen te praten over God.”

Verder vind ik het belangrijk om mijn geloof te laten zien aan mensen die niet christelijk zijn, dat is bijvoorbeeld voor het eten eerst bidden. En niet schamen voor je geloof als mensen vragen aan je stellen.

Heb je tips om God te betrekken bij je leven?

Een belangrijke tip is: probeer elke ochtend of avond, net wat je fijn vindt, stille tijd te houden. Je leert op die manier zo veel meer over wie God is en over de bijbel. Het is ook waardevol om met anderen te praten over hoe jullie het geloof zien en ervaren. Vaak komt uit zulke gesprekken hele waardevolle informatie waar je zelf weer veel van leert. Een andere tip is om briefjes op te hangen met Bijbelteksten die je aanspreken.

”Een andere tip is om briefjes op te hangen met Bijbelteksten die je aanspreken.”

Dan kan je elke keer weer terugzien dat God aan je denkt en je leer zo sneller teksten uit je hoofd. Worstel je nog met hoe je bij God moet komen, of over wanneer je nu echt bekeerd ben? Dan geef ik je de tip mee om het boekje van C.H. Spurgeon “Rondom de enge poort” te lezen. Daar staat heel eenvoudig beschreven wat geloof en bekering inhoudt.

Dankjewel voor je mooie antwoorden, Gerrina! Je kunt Gerrina op Instagram volgen: @gerrinavdl

Deel deze blog met een vriendin!