Wees bij ons, Heer

Vanmorgen klonk tijdens de koffie een lied van Sela in mijn hart. “Wees bij ons in de duisternis, schijn in onze nacht.” Als ik om me heen kijk, dichtbij en ver weg, dan zie ik zoveel duisternis, verdriet, kwaad, en pijn. Een stil gebed klinkt in mijn hart. Heer, ontferm U. Wees bij al die mensen in de duisternis. Schijn met uw Licht, Heer. Kom, Jezus, kom! Zing je het lied mee vandaag?

Waar bent U God, is ons hart verblind?
Antwoord op ons gebed.
Wij tasten rond, zoeken naar het licht,
naar een waarheid die ons redt.

Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.

Breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.

De vijand fluistert ons leugens in;
trekt ons bij U vandaan.
Geef ons geloof dat standvastig is;
de verzoeking kan weerstaan.

Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.
breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.

Wij houden vast aan wat zeker is:
uw rijk komt dichterbij.
U brengt ons thuis in het hemels licht.
Daar is onze nacht voorbij.

Uw licht doorbreekt de duisternis,
schijnt in onze nacht.
Uw waarheid die voor eeuwig is,
leidt ons naar de dag.

Tekst en muziek: Peter Dijkstra. © 2013 Stichting Sela Music | Bron: Sela

Welk lied bemoedigt jou als het donker is om je heen? Laat het weten in de reacties! Zo kunnen we elkaar bemoedigen met Gods licht.

Deel deze blog met een vriendin!