Overvloedige genade

Elke nieuwe morgen als het ochtendlicht onder het kiertje van het rolgordijn mijn kamer binnenstroomt. Elke nieuwe morgen als de vogels buiten hun concert geven. Elke nieuwe morgen als ik wolkjes blazend naar de bushalte loop. Elke nieuwe morgen als ik baal van gisteren of weet dat ik de fout in ben gegaan. Elke nieuwe morgen als ik bang ben voor wat komt. Elke nieuwe morgen als ik ontbijt en aan de dag begin. Aan het begin van elke dag die komt, mag ik weten: ook vandaag is God trouw en is Zijn genade er voor mij. His mercies are new every morning.

Hij geeft leven

Genade stroomt als een brede rivier met water dat leven geeft. Genade die God ons geeft door wat Jezus heeft gedaan voor jou en mij. Hij nam onze zonden op zich en stierf onze dood aan het kruis op Golgotha. Hij leed voor ons. Hij in plaats van wij. Het donker leek gewonnen te hebben toen Hij stierf en werd begraven. Maar: na drie dagen stond Jezus op. Hij overwon de dood! De dood had níet het laatste woord. Met Zijn offer maakte de weg vrij naar de Vader, voor ons. Dankzij Hem is er vergeving en verlossing: een nieuw begin. Wie in Hem gelooft, geeft Hij leven, een eeuwig leven dicht bij Hem. De genade die God geeft is een geschenk, we hebben het niet verdiend en tóch geeft Hij het ons in Jezus. De naam Jezus betekent ‘God redt’.

‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.’ Johannes 3:16-17 (NBV)

Wie je bent in Jezus

Een tijdje terug appte iemand mij met de tip om Efeziërs 1 te gaan lezen. In dit hoofdstuk staat veel over jouw identiteit die God je geeft in Jezus. God heeft jou in de hemelsferen met talrijke geestelijke zegeningen gezegend (naar Efeziërs 1:3, NBV). In Christus heeft God jou vol liefde uitgekozen, al voordat de wereld gegrondvest werd. Hij heeft je uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn (Efeziërs 1:4). In Christus heeft God jou naar Zijn wil en Zijn verlangen voorbestemd om Zijn kind te worden. Een dochter van de Allerhoogste (Efeziërs 1:5). Dit alles tot eer van de grootheid van Gods genade. Genade geschonken in Zijn geliefde Zoon, Jezus (Efeziërs 1:6)! Dit is wie je bent in Christus, dankzij Christus alleen.

Rijke, overvloedige genade

In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven (Efeziërs 1:7). Dit hebben we niet aan onszelf te danken en we kunnen het ook niet verdienen. Het is alleen dankzij de rijke genade, die God ons in overvloed heeft gegeven (Efeziërs 1:8). Genade stroomt ook voor jou, lieve vrouw. Als je in Jezus gelooft, ontvang je van Hem nieuw leven. Jouw leven komt dan dankzij Zijn bloed in eeuwigheidsperspectief te staan.

Vertrouw op Zijn genade

Je mag leven in Zijn genade. Genade als een geschenk van God. Genade die wij keer op keer zo nodig hebben. Genade stroomt en is overvloedig. Zijn genade is genoeg. Het wast je schoon. Je mag op Zijn genade vertrouwen. Ook als de nieuwe morgen grijs en grauw is, als alles verkeerd gaat of je het bijna niet durft aan te nemen. De genade die God jou geeft is overvloediger en rijker dan je ooit kunt beseffen. God heeft je meer lief dan je ooit kunt bedenken.

Lieve vrouw, ik hoop dat je dit elke dag mag weten: ‘’Zijn genade is overvloedig ook voor mij, dankzij Jezus alleen. Genade stroomt als een brede rivier met levend water dat mij eeuwig leven geeft. Verfrissend water, water dat mij schoon wast. Schoon als witte sneeuw. Gods genade verfrist mij elke dag. Ik heb Jezus nodig keer op keer. Hij vergeeft mij en wil mij leiden door het leven heen. Mijn Vader is goed. God is al mijn aanbidding waard tot in eeuwigheid.’’

Eindeloze genade

Tot slot wil ik je 4 luistertips meegeven. Tijdens het schrijven van deze blog kwam ik het nummer Mercies van Matt Redman tegen. In dit lied zingt hij: ‘’Every good and perfect gift. In Your endless grace You give. Flowing from the Father’s heart to mine. Beams of heaven as I go. Through this wilderness below. The fullness of Your love for all of time. All Your mercies rising in this heart again and my soul begins to sing.  They are new every morning, they are new every morning. Great is Your faithfulness. Your mercies are new every morning. Great is Your faithfulness.’’ Laten we God danken en prijzen voor zijn eindeloze genade. Halleluja!

Deze blog verscheen in augustus 2020 als gastblog op www.endlessgrace.nl.

Deel deze blog met een vriendin!