Psalm 121: ‘Heer, ik heb U nodig’

Herken je dat? Dat je je opeens zorgen kunt maken.

Dat je het even niet ziet zitten. Dat je opziet tegen een afspraak of iets anders in je agenda. Dat je vecht tegen de tranen. Dat je je eenzaam voelt omdat je weinig mensen ziet of mensen jou niet goed begrijpen. Dat jij of mensen die dichtbij je staan door een dal gaan. Allemaal maken we momenten mee waarop de tranen stromen, we wanhopig zijn of vol zorgen. Die gebrokenheid komen we allemaal op een bepaald moment in ons leven tegen. Het kan heel lastig zijn en pijnlijk. Soms vragen we ons af – waarom? Ik ken die momenten ook en ken ook die waaromvragen. Vandaag wil ik je bemoedigen met iets dat ik de afgelopen jaren leerde uit Psalm 121. 

“Een pelgrimslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. De HEER is je wachter, de HEER is je schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.” Psalm 121 (NBV)

Toen ik in 2019 begon met Dochters van de Koning schreef ik erover in een korte blog. Psalm 121 heeft me geleerd om omhoog te kijken. Met omhoog kijken bedoel ik kijken naar God, me te richten op God. De God die met jou en mij bewogen is. Die de gebrokenheid van onze wereld en levens kent. De God die mens werd in een gebroken wereld. De God die niet van ons wegloopt, maar mét ons is, ook als we dat zelf niet ervaren of voelen. 

De eerste twee verzen van Psalm 121 gaan over de vraag waar onze hulp vandaan komt. De psalmdichter schrijft: “van waar komt mijn hulp?” Na deze vraag volgt er een antwoord in vers 2. Daar staat: ”Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft”. Je mag je vertrouwen stellen op de God die alles heeft geschapen. De God die niet sluimert en niet slaapt. De God die alles overziet en de wacht houdt over je komen en gaan (Psalm 121:8). De God die met al onze wegen vertrouwd is (Psalm 139).

Heer, ik heb U nodig. Help me om op U te vertrouwen. Van U komt mijn hulp. Van U wil ik alles verwachten. Amen.

Als je het even niet meer weet, als de hoop lijkt uitgedoofd, richt je dan op God. Er zijn gebroken momenten geweest in mijn leven dat bidden me bijna niet lukte. Het kortste gebed dat ik toen vaak gebeden heb is: ‘Heer, ik heb U nodig’. God weet wat je nodig hebt. God hoort je gebed, je roep tot Hem. In je nood mag je roepen tot Hem. Kijk omhoog. Bid. Stort je hart uit voor Zijn aangezicht (Psalm 62). 

“Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.” Efeziërs 6:10 (NBV)

In de brief aan de gemeente in Efeze moedigt Paulus de Efeziërs aan om hun kracht te zoeken in de Heer. Hij moedigt hen aan hun kracht te zoeken in de kracht van Gods macht. Dat lees je verder in Efeziërs 6 waar het gaat over de wapenrusting. Vandaag wil ik je bemoedigen. Wat je situatie ook is, hoe het ook met je gaat. Blijf omhoog kijken naar de God die alles heeft gemaakt. Hij ziet jou. Zoek je kracht in Hem en blijf alles van Hem verwachten. Als je het niet meer weet, richt je dan tot Hem. Misschien soms alleen maar met de woorden: ‘Heer, ik heb U nodig’. Kijk maar omhoog.

Deze blog verscheen eerder in de nieuwsbrief van februari 2020. Wil je ook abonnee worden? Klik dan op de knop hieronder en schrijf je in!

Deel deze blog met een vriendin!