Vraag God om hulp

Herken je het dat alle zekerheid uit je handen glipt? Iemand van wie je heel veel houdt wordt plotseling ziek. Een vriendschap die je dierbaar is gaat kapot. Situaties uit je verleden doen je pijn of blijven je bezighouden. Je voelt je eenzaam of bent al langer dan een jaar geïsoleerd en mist het sociale leven. Vandaag wil ik je meenemen naar de levens van twee mensen uit de tijd van de bijbel. In hun verhalen vind ik herkenning en een les om mee te nemen in mijn eigen leven.

Hizkia vertrouwt op God

Ik neem je mee in het leven van koning Hizkia. Op zijn vijfentwintigste werd hij koning van Juda. Tijdens de periode dat hij koning was, ging het er soms hevig aan toe. Toch vertrouwde hij God (2 Koningen 18:5) in alle omstandigheden. Je kunt het lezen in 2 Koningen 18, 19 en 20.

De stad wordt bedreigd door koning Sanherib van Assyrië en het volk en Hizkia worden bespot om hun vertrouwen op God. Hizkia krijgt deze boodschap te horen. In hoofdstuk 19:1 staat wat hij dan doet.

“Zodra koning Hizkia de boodschap hoorde, scheurde hij zijn kleren, trok een boetekleed aan en begaf zich naar de tempel van de HEER.” 2 Koningen 19:1 (NBV)

In vers 6 en 7 kun je lezen dat Jesaja Gods bemoedigende woorden spreekt:

“en Jesaja antwoordde hun: ‘Zeg tegen uw koning: “Dit zegt de HEER: Laat je niet ontmoedigen door de woorden waarmee de knechten van de koning van Assyrië mij hebben bespot. Ik zal hem een geest sturen en hem een gerucht laten influisteren waardoor hij naar zijn eigen land terugkeert, en daar zal ik hem een gewelddadige dood laten stervent.”‘ 2 Koningen 19:6-7 (NBV)

De koning van Assyrië krijgt inderdaad een gerucht te horen dat de koning van Nubië hem wil aanvallen. Hij stuurt opnieuw boodschappers naar Hizkia met een brief. De omstandigheden voor Hizkia en het volk zijn benauwd, want ze worden bedreigd en bespot.

Maar wat doet Hizkia? In de chaos, in de bedreiging, in een situatie waarin de wanhoop nabij is, houdt Hizkia stand en blijft hij vertrouwen op zijn God.

‘’Toen Hizkia de brief had gelezen die de boden hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de HEER en legde de brief open voor hem neer.” 2 Koningen 19:14 (NBV)

Hizkia legt het probleem bij God neer en hij bidt. Midden in de angst, de bedreiging en de zorgen kiest Hizkia ervoor om zijn God te ontmoeten en alles bij Hem neer te leggen.

“En hij bad tot de HEER: ‘HEER, God van Israel, u die op de cherubs troont, u alleen bent God van alle koninkrijken op aarde, u hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor, HEER, en luister, open uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden Sanherib (de koning van Assyrië) de levende God hoont. Het is waar, HEER, de koningen van Assyrië hebben ander volken en hun landen verwoest en hun goden aan het vuur prijsgegeven. Dat waren dan ook geen goden, het waren slechts maaksels van mensenhanden, beelden van hout en steen, die ze vernietigd hebben. Ik vraag, u, HEER, onze God: red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken zullen beseffen dat u, HEER, de enige God bent.’” 2 Koningen 19:15-19 (NBV)

Hanna bidt middenin haar verdriet

Nu neem ik je kort mee naar het leven van Hanna in 1 Samuël 1. Ook bij haar is te zien dat ze midden in de omstandigheden ervoor kiest alles bij God neer te leggen. Hanna voelt zich namelijk diep gekwetst en verdrietig. Samen met Peninna is ze de vrouw van Elkana. Peninna heeft kinderen, maar Hanna niet en daar wordt ze mee gepest. Je kunt je voorstellen dat Hanna zich intens gekwetst en verdrietig voelt. Net als Hizkia, staat Hanna op en gaat naar Gods heiligdom om daar te bidden. In stilte brengt Hanna alles bij God.

‘’Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER.” 1 Samuël 1:9-10 (NBV)

Herkenning en een les

Als ik de verhalen van Hanna en Hizkia lees herken ik een stukje van mijn eigen leven. Het is bijzonder om herkenning te vinden in de levens van twee mensen van zoveel eeuwen terug. We zijn allemaal gebroken mensen in een gebroken wereld. Wat ik nog meer bijzonder vind, is dat we dezelfde God dienen. De Schepper die ons heeft gemaakt, op ons leven betrokken is en al eeuwenlang onze gebeden hoort en voor Zijn kinderen zorgt. Een les die ik meeneem uit deze verhalen is deze: richt je in alle omstandigheden op God en vraag Hem om hulp. Lieve meid, lieve vrouw, breng je zorgen en verdriet bij God. Ook als je de woorden niet kunt vinden, hoort Hij jou. In de bijbel staat dat de heilige Geest ons helpt in onze zwakheid.

“De heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. Wij weten niet welke bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar de heilige Geest zelf bidt voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen.” Romeinen 8:26 (BGT)

Zoals Hanna en Hizkia kunnen ook jij en ik in alle situaties bij God komen. Vraag Hem om troost en hulp.

Deel deze blog met een vriendin!

2 reacties

Reacties zijn gesloten.