Dicht bij Jezus – het jaarthema van 2022

Een nieuw jaar is begonnen. Een mooi moment om een frisse start te maken en samen met God plannen te maken om het jaar in te gaan! Tegelijkertijd mag je met God elke dag opnieuw beginnen, omdat zijn genade er voor jou is. Vanochtend ben ik na gebed aan de slag gegaan met plannen voor 2022 en heb ik een jaarthema gekozen voor Dochters van de Koning. Een thema dat als leidraad is voor jaar dat nu voor ons ligt. Een thema om telkens weer aan herinnerd te worden. Het thema voor 2022 is ‘Dicht bij Jezus.’

Dicht bij Jezus

‘Dicht bij Jezus’ is een uitnodiging om dicht bij Hem te blijven in alles. Een aanmoediging om Jezus uit te nodigen in elk aspect van je leven. Jezus wil je in alle delen van je leven aan de hand nemen. In je studie, je werk, je relaties en je vriendschappen. Hij verlangt ernaar om naast je te lopen en het leven samen te doen. Breng tijd met Hem door en leer Hem meer en meer kennen. Laat zijn woorden rijkelijk in je hart wonen! Jezus nodigt je uit om bij Hem te komen. Hij zal je rust geven.

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Matteüs 11:28-30 (NBV21)

In 2021 en 2022 ging ik het nieuwe jaar in met een woord wat dat jaar centraal stond. Het hielp me om mijn focus op God te houden en meer te leren over Gods hart. In 2020 ging ik het jaar in met het woord ‘rust’, in 2021 was dat ‘verwachting’. Dit jaar heb ik geen thema, maar een naam. De mooiste naam die er is: Jezus. Dit jaar wil ik Hem nog beter leren kennen.

Verbonden met Jezus

Toen ik vorige week in de auto zat, dacht ik na over het nieuwe jaar. Ik vroeg God welke bijbeltekst ik mee mocht nemen in het nieuwe jaar in. Toen kwam Johannes 15 in mijn hoofd. Daar spreekt Jezus over de wijnstok en de ranken waar vruchten aan groeien als de ranken verbonden blijven met de wijnstok. Jezus is die wijnstok en wij zijn de ranken. Als je met Hem verbonden blijft, draag je vrucht tot eer van God!

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Johannes 15:5 (NBV21)

De tekst uit Johannes 15 neem ik dit jaar mee en ik hoop dat het jou ook bemoedigt en aanvuurt om dicht bij Jezus te leven. Het is mijn verlangen om in 2022 dicht bij Jezus te blijven en dat verlang ik ook voor Dochters van de Koning. Bid je mee?

Lieve Vader, aan het begin van een nieuw jaar komen we bij U, onze Schepper. U alleen geeft redding, leven en genade. Help ons om dit jaar als jonge vrouwen dicht bij Jezus te blijven. Heer, leer ons meer en meer wie U bent. We verlangen naar een relatie met U. Jezus, we willen met U verbonden zijn zodat we vrucht dragen. Heilige Geest, werk in ons, vernieuw ons en verander ons naar Gods evenbeeld. Vergeef ons en maak ons nieuw. Om Jezus’ wil alleen, amen.

Deel deze blog met een vriendin!