Yes! 3 jaar!

Vandaag is het precies drie jaar geleden dat ik het eerste berichtje de wereld in stuurde, op Instagram en niet veel later ook hier op de blog. Ik stond aan het begin van een nieuw avontuur, een avontuur dat God begon. Ik wist niet wat de toekomst zou brengen, maar ik ging in vertrouwen én met zenuwen. Toen de eerste blog online kwam liep ik met kriebels in mijn buik door de gangen van de universiteit. En nu, drie jaar verder…God is zó goed. In deze drie jaar heeft Hij me laten zien dat Hij door zijn kracht oneindig veel meer kan doen dan ik bid of besef. Dat Hij zo groot is en tegelijk zo dichtbij.

“Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.” Efeziërs 3:20-21 (NBV21)

Alle eer aan Hem voor deze drie jaar Dochters van de Koning. Halleluja!

“Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.” Psalm 103:1 (NBV21)

En aan jou, lieve vrouw. Een groot dankjewel. Voor je kwetsbaarheid. Je berichtjes. Je betrokkenheid. Je gebed. Je support. Je (stille) enthousiasme. Dat je er bent. Dat je net bent aangehaakt of al een heel tijdje betrokken bent. Dat je samen Jezus wil volgen. Dat we samen onze harten richten naar Boven en blijven vertouwen op de God die ons ziet.

Liefs,
Iris

Deel deze blog met een vriendin!