Wat God jou wil geven: nieuwe kracht

Eind maart ging ik samen met een vriendin naar een concert van Eline Bakker in Rotterdam. Het was een prachtige avond met aanbidding voor God! De week voor het concert had ik haar nieuwe album al een paar keer geluisterd, zodat ik de nummers heerlijk mee kon zingen. Het nummer ‘U zal komen’ sprak me meteen aan. Door het nummer te luisteren, besefte ik opnieuw: God wil me nieuwe kracht geven en ik heb Hem zo nodig! Het eerste couplet raakte me:

Net zo zeker als dat wij weten dat morgen de zon weer opkomt.
Mogen wij weten dat U zal komen, wanneer wij U verwachten in ons hart
U zal komen met vernieuwende kracht voor wie naar U zoeken
En Uw Naam aanroepen. Heer, wij wachten op U – Eline Bakker

Zou God jou vergeten?

De afgelopen weken heb ik dit lied vaak aangezet en meegezongen als ik er even doorheen zat. Om ondanks mijn vragen of zorgen, toch te vertrouwen dat God me geeft wat ik nodig heb. God belooft in de bijbel dat Hij ons nieuwe kracht zal geven. In Jesaja 40:31 staat bijvoorbeeld: “Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.” (NBV21) Het volk was in ballingschap de moed kwijtgeraakt. Vanwege hun zonden had God hen laten wegvoeren in ballingschap naar Babel, maar Hij liet hen niet alleen. God laat in vers 25 en 26 zien dat Hij de machtige Schepper is. Zou Hij zijn volk vergeten? Zou God jou vergeten?

Hoop op de Heer

Ik heb het de afgelopen jaren mogen ervaren dat God nieuwe kracht geeft. Kracht om vol te houden. Kracht om kwetsbaar te zijn. Kracht om te blijven vertrouwen. Kracht om lief te hebben. God is mijn levenskracht, ook als ik Hem niet ervaar. Die nieuwe kracht betekent niet altijd vól energie zijn of zonder zorgen in je hoofd of zonder pijn in je lichaam. Maar met God in je leven, ben je nooit zonder hoop. Als je hoopt op de Heer, zal Hij je nieuwe kracht geven. David schrijft het ook in Psalm 23. Hij zingt dat de HEER zijn herder is en hem leidt langs fris water en groen gras. Dan zegt hij in vers 3:

“Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.” (NBV21)

Ook al gaat David door een dal van duisternis: angst, geweld, pijn, verdriet, zorgen, ziekte, of wat dan ook. God zal hem kracht geven. David blijft verwachten dat God hem altijd helpen.

God als bron?

In ‘U zal komen’ gaat het over milde regen. ‘U zal, U zal uw regen geven. U ziet ons dorstig hart en zal reageren. […] U zal komen met Uw stralende licht. Met Uw milde regen. Uw rijke zegen, Heer wij wachten op U.’ (Eline Bakker) Het doet me denken aan Psalm 84, een lied over verlangen naar God. De psalmdichter verlangt ernaar om naar de tempel te gaan om daar dicht bij God te zijn. In vers 6-8 gaat het over mensen voor wie God hun kracht is. Ze verwachten het niet van zichzelf, maar van God. Hij geeft hun nieuwe kracht. Ook al gaan ze door een dor dal, God is hun bron. Wat bedoelt de psalmdichter daarmee? Misschien helpt het om een voorbeeld te geven. Het is goed om elke dag genoeg water te drinken. Het houdt je in leven, het is verfrissend voor je lichaam. Zeker op een warme dag is het zo belangrijk om voldoende te blijven drinken. Je hebt het nodig. Zonder water kun je niet. Zo is het ook met God. Het is goed en belangrijk om dicht bij Hem te blijven. Hij wil dicht bij jou zijn. Het is belangrijk dat we Hem onze bron maken. Dat we Hem om kracht en hulp vragen voor ons leven. We kunnen het niet alleen, we hebben Hem nodig. In Psalm 84:6-8 staat:

“Gelukkig zij die hun kracht vinden bij u, vol verlangen gaan zij naar u op weg; trekken zij door dorre dalen, dan worden het oasen; de vroege regen daalt er als een zegen neer. Onvermoeid trekken ze verder, in Sion zien ze u, o God.” (Groot Nieuws Bijbel)

Omdat God bij ons is, zijn we nooit alleen. God wil ons kracht geven, waar we ook doorheen gaan, hoe we ons ook voelen. Hij zegent jou en mij elke dag.

Let’s go!

Ik wil je aanmoedigen om je bijbel open te slaan. Lees Psalm 84:6-8 en Jesaja 40:25-31. Stel jezelf eens deze vragen:

  • Wat vertelt deze bijbeltekst je over God?
  • God als je bron. Wat roept dat bij jou op?
  • Waarin zie jij Gods zegen als milde regen?

Neem daarna een moment om je antwoorden bij God te brengen. Dank Hem voor wie Hij is en vraag God om nieuwe kracht!

Deel deze blog met een vriendin!

Eén reactie

Laat een reactie achter