Leestip: Jakobus 3:13-18

Vorige zondag keek ik naar een online dienst en daar werd gelezen uit Jakobus 3. Het gaat daar over de ‘wijsheid’ van ons en de wijsheid van boven. Vaak is onze wijsheid helemaal niet zo wijs als we zelf denken. We kunnen zomaar jaloers zijn of egoïstisch. In vers 13 stelt Jakobus een vraag:

“Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.” (vers 13, NBV)

De woorden ‘wijs en verstandig’ kunnen we, soms in een net iets andere bewoording, terugvinden in Deuterononium 4:6. Iemand die trouw is aan God en zijn wet houdt wordt daar als wijs en verstandig gezien. Als we jaloers zijn of alleen maar aan onszelf denken leidt dat tot wanorde en kwade dingen (vers 14). Die wijsheid is niet van boven, zegt Jakobus. Maar de wijsheid van boven, dat is de wijsheid van God en daar mogen we God om vragen. We mogen God vragen of Hij ons wijsheid wil geven en dat wil Hij doen. In Jakobus 1 staat namelijk:

“Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.” Jakobus 1:5 (NBV21)

Die wijsheid is niet jaloers of egoïstisch, maar toegewijd aan God, altijd op zoek naar de vrede, altijd vriendelijk. Ze staat ervoor open om te leren, ze is rijk aan ontferming en brengt altijd goede vruchten voort. Die wijsheid is onpartijdig en altijd oprecht. Al die kenmerken staan in Jakobus 3:17. Ik vind het een supermooi vers. Zo is Gods wijsheid!

“De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.” Jakobus 3:17 (NBV21)

Vragen bij het lezen

Ik wil je aanmoedigen om vandaag je bijbel open te slaan. Zoek Jakobus 3:13-18 op en lees de tekst eens rustig door. Als je dat wil, kun je deze vragen aan je zelf stellen.

  • Waar gaat het over in deze bijbeltekst? Denk aan wie, wat, waar, hoe.
  • Wat vraagt God van jou door deze tekst heen?
  • Wat vertellen deze verzen jou over God?
  • Waarbij heb jij op dit moment wijsheid nodig? Schrijf het op en vraag God in gebed om wijsheid hiervoor.
  • Wat neem je mee uit deze tekst deze dag in? Schrijf het voor jezelf op.

Breng je antwoorden in gebed bij God.

Lieve Vader, dank U wel dat U de God bent die wijsheid geeft. Uw prachtige wijsheid die zuiver is en goed. Heer, zo vaak mis ik die wijsheid en volg ik mijn eigen pad, denk ik alleen maar aan mezelf of ben ik jaloers. Help me, Vader, om dan weer bij U terug te komen en U te vragen om de wijsheid van boven. Leer me door uw heilige Geest om telkens de vrede te bewaren en me te ontfermen over de mensen die op mijn pad komen, de mensen om me heen. Werk in mijn hart, Vader, met uw Geest. Zodat ik steeds meer mag gaan lijken op Jezus. Vergeef wat verkeerd was en geef me uw wijsheid. In Jezus’ naam. Amen.

Deel deze blog met een vriendin!