Hoe Psalm 40 mij aanvuurt

Gisteravond was ik heerlijk aan het schrijven in mijn notitieboek terwijl de laatste gouden zonnestralen mijn kamer in vielen. Op dat moment dacht ik aan deze woorden uit Psalm 40. In deze korte blog vertel ik hoe Psalm 40 mij aanvuurt voor een nieuw seizoen.

“Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en Hij boog zich naar mij toe, Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER. Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens. Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is teveel om op te sommen. […] Uw goedheid verberg ik niet in mijn hart, maar ik getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw U bent.” Psalm 40:2-6 en 12 (NBV21)

In april 2019 deed ik belijdenis en de woorden in Psalm 40 omschreven toen zo goed hoe ik God in mijn leven ervaren had. Hij gaf me telkens een nieuw lied in de mond. In een moeilijke periode gaf Hij me de kracht om te blijven zingen voor Hem. Telkens opnieuw hielp Hij me door moeilijke tijden heen. Soms zag ik dat pas achteraf, als ik terugkeek en zag dat God al die tijd bij me was geweest. Zelfs in het allerdiepste dal. Gisteravond sprak God opnieuw tot me door Psalm 40. De psalm vuurde me zo aan. God heeft mij telkens weer geholpen. Ik wil zijn goedheid niet verbergen in mijn hart, maar erover vertellen. Getuigen van Gods liefde en trouw! Hier online bij Dochters van de Koning, maar ook gewoon elke dag opnieuw.

Hoe zwak ik me soms ook voel. Hoe zwaar het leven ook kan zijn. Hoe vreugde en rouw soms zo samen kunnen gaan. Deze woorden zijn zo waar en ik hoop dat ze jou tot zegen zijn als je dit leest:

“Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van U hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘Groot is de HEER.’ Ik ben arm en zwak, Heer, denk aan mij. U bent mijn helper, mijn bevrijder, mijn God, wacht niet langer.” Psalm 40:17-18 (NBV21)

Groot is de Heer! Hij helpt en bevrijdt ons. In Hem, mijn helper, stel ik mijn vertrouwen. Van zijn liefde en trouw wil ik ook in dit nieuwe seizoen getuigen!

Deel deze blog met een vriendin!

2 reacties

Reacties zijn gesloten.