Leestip: 2 Timoteüs 3

Twee weken geleden hebben een vriendin en ik het samen bijbellezen weer opgepakt. Eén keer per week spreken we af om te…

Leestip: Psalm 16

Een stil gebed. Deze week las ik Psalm 16, een psalm waarvan vooral de laatste verzen bekend zijn. Bewust las ik de…

Leestip: Jakobus 3:13-18

Vorige zondag keek ik naar een online dienst en daar werd gelezen uit Jakobus 3. Het gaat daar over de ‘wijsheid’ van…