Dochters aan het woord: Marjetta

Deze keer in Dochters aan het woord vertelt Marjetta over haar leven met God. Waar is ze dankbaar voor en hoe heeft ze Jezus leren kennen? Je leest het in dit interview!

Vertel wat over jezelf, wat typeert jou?

Hee lieve jij! Ik ben Marjetta – ook wel bekend als Jet-, ben 21 jaar oud en studeer Pedagogiek op de HZ University of Applied Sciences (hele mond vol, haha!) in Vlissingen. In een notendop gaat m’n hart zingen van levensverhalen, waardevolle kwetsbare gesprekken, creëren, kwebbelende meiden en/of vrouwen bij elkaar, zingen, pianospelen, fijne kaartjes, de kleur terra cotta, de prachtige schepping én hoe gek het misschien ook klinkt; van luisteren naar kinderen/jongeren/jongvolwassenen die in een moeilijke thuissituatie zitten of hebben gezeten.

Hoe heb je Jezus leren kennen?

Ik leerde God als Regisseur en hoe krachtig Hij is al vroeg kennen. Tijdens een nacht dat ik niet kon slapen van de regen bad ik: “Heere God, als U de regen nu laat stoppen, dan beloof ik dat ik U zal dienen met heel mijn leven.” En mén, twee seconden nadat ik dat uitgesproken had, stopte het met regenen (it was raining cats and dogs). Dat was een bizar moment, ik lag daar als meisje van 11 en wist eigenlijk niet wat me overkwam. God is almachtig en heeft álles in Zijn hand!

”Ik bad: Heere God, als U de regen nu laat stoppen, dan beloof ik dat ik U zal dienen met heel mijn leven.”

Toen ik in havo-4 zat kwam er een moment dat ik heel erg in de knel zat. Het voelde alsof ik alles fout had gedaan richting God en het nooit meer goed kon komen. Tegelijk wist ik dat er een oneindige hoop was en dat de Vader Zijn eigen Zoon – Jezus – gegeven had, dat Jezus aan het kruis alles van de wereld droeg, zodat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Ik kon het alleen niet geloven. Totdat ik m’n hart uitstortte bij Hem. Hij verzekerde me dat Hij voor mij was gegaan. Hij zei het letterlijk door een bijbeltekst heen die op dat moment in m’n hoofd kwam: ‘Mens, uw zonden zijn u vergeven’ (Lukas 5:20). Wát een liefde..!

‘Mens, uw zonden zijn u vergeven.’ Lukas 5:20 (NBV)

Wat is je favoriete Bijbelvers en waarom?

Er is niet echt één specifiek Bijbelvers wat mijn favoriet is, denk ik, ik heb veeeel favorietjes. Romeinen 8 vers 28 tot 39 is bijvoorbeeld een stuk wat me altijd veel houvast geeft. Een aanrader is om het stuk een keer hardop voor jezelf te lezen. Dat is zó krachtig. Open je hart voor deze woorden, mooie jij! Hier een klein deel ervan voor jou;

‘Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’ Romeinen 8:39 (NBV)

Waar ben je dankbaar voor?

‘Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend. Door de kracht van Uw genade ben ik vrij!’ Dát is waar ik dankbaar voor ben. Het zijn twee zinnen uit het lied ‘Aan Uw tafel’ van Sela en ze raken me altijd weer. Zijn genade is genoeg. Ik ben dankbaar dat ik het leven, vanuit die waarheid, mag LEVEN in VRIJHEID.

Ik ben dankbaar dat ik het leven, vanuit die waarheid, mag leven in vrijheid.

Ik ben dankbaar dat Hij het leven leidt, dat ik niet bang hoef te zijn voor morgen omdat Hij leeft. Als ik het niet meer begrijp of niet meer weet, dan weet Hij het wel, want Zijn gedachten zijn hoger dan mijn gedachten en Zijn wegen hoger dan mijn wegen (Jesaja 55:9).

Wat betekent het voor jou dat je een dochter van de Koning bent?

Daar is ze, daar staat ze, soms bang, maar toch gaat ze, de moed in haar schoenen, maar ze trekt ze stout aan, want ze weet, dat haar kracht haar toelacht, van boven, verzekert, belooft.. met Mij mag je gaan (geschreven door Alette van @madebyalett). Het betekent voor mij dat niets me van Hem zal kunnen scheiden, dat er áltijd Iemand is die van me houdt en die om me geeft. Het betekent voor mij dat mijn eigen onzekerheid verdwijnt, omdat we in Hem onze identiteit vinden. Het betekent voor mij dat ik niet bang hoef te zijn, wat er ook op m’n pad komt. Dat ik steeds terug mag komen, ook als ik ver ben afgedwaald, omdat Hij me altijd wil vergeven. Dát is liefde, Hij is liefde.

”Ik mag steeds terugkomen, ook als ik ver ben afgedwaald.”

Hoe breng jij je geloof in de praktijk?

Door te zoeken naar wat God van me vraagt, waar Hij me wil hebben en te doen/zeggen/delen wat Hij op m’n hart legt. Door een luisterend oor te zijn voor wie er dan ook op m’n pad komt en te wijzen op wat waar en zeker is. En ook door kleine dingen te doen, zoals even die oude vrouw helpen met haar winkelkarretje (waar ik ook echt niet altijd zin in heb en ook echt niet altijd doe hoor). En soms misschien wel door gewoon alleen maar ‘te zijn’.

Heb je tips om God te betrekken bij je leven?

Zoek de Heere én leef. Betrek Hem bij álles wat je doet. Durf Hem te vertrouwen. Leg alles, maar dan ook echt alles voor Hem neer. Ik wil je écht uit de grond van m’n hart aanmoedigen om te (blijven) bidden, praten met je Vader. Hij is de Vader die zingt en juicht over jou. Hij wil er voor je zijn als een Vader en Moeder. En wanneer je deze figuren mist in je leven, wil Hij dat gemis, dat lege gat opvullen met Zijn liefde, vrede, rust en álles wat je nodig hebt. “As a mother comforts her child, so will I comfort you” (Jesaja 66:13). Net zoals bij de verloren zoon, staat Hij voor jou met Zijn armen wijd open, Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. <3

Thanks Marjetta, voor je waardevolle woorden en openheid! Je kunt Marjetta volgen op Instagram: @graciousbloomingwithjet

Deel deze blog met een vriendin!