Leestip: 2 Timoteüs 3

Twee weken geleden hebben een vriendin en ik het samen bijbellezen weer opgepakt. Eén keer per week spreken we af om te videobellen en lezen we samen één hoofdstuk uit de bijbel. We zijn ooit begonnen met het plan om het nieuwe testament te lezen en zijn nu aanbeland in 2 Timoteüs! Deze brief schrijft Paulus vanuit de gevangenis aan Timoteüs. In deze blog neem ik je kort mee in 2 Timoteüs 3 en deel ik vragen die je bij de tekst kunt stellen en een gebed wat je zelf kunt bidden. Let’s go!

Vertrouwd met Gods woord

In hoofdstuk 3 schrijft Paulus dat de laatste dagen hier op aarde zwaar zullen zijn. Mensen zullen egoïstisch zijn, geen ontzag hebben voor God en het genot meer liefhebben dan God. Je kunt de hele opsomming lezen in vers 1-9. Daartegenover plaatst Paulus een heel ander beeld, namelijk van Timoteüs die God dient. Paulus schrijft dat Timoteüs hem trouw gevolgd is. Zoals Timoteüs God blijft dienen, mogen jij en ik dat ook doen.

“Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, mijn streven, geloof, geduld, liefde en volharding.” 2 Timoteüs 3:10 (NBV21)

Timoteüs heeft net als Paulus lijden doorstaan, omdat hij het evangelie verkondigt. Het goede nieuws over Jezus. Ook al maakt Paulus veel lijden mee, hij blijft vasthouden aan Jezus. In vers 11 kun je lezen dat hij ervan getuigt dat de Heer hem telkens weer heeft gered. Jezus volgen zal niet makkelijk zijn. Paulus schrijft namelijk in vers 12:

“Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.” 2 Timoteüs 3:12 (NBV21)

Maar ook in die vervolging zijn Paulus en Timoteüs niet alleen. En ook jij en ik zijn niet alleen als we vervolgd worden omdat we in Jezus geloven. Misschien ben je weleens uitgelachen of voor ‘vreemd’ uitgemaakt, omdat je ‘nog’ in God gelooft. Houd dan vast aan Jezus. In Romeinen 8 staat dat niets jou kan scheiden van de liefde van Christus. Ook vervolging of buitensluiten niet. De heilige Geest woont in je hart en zal je kracht geven om te blijven geloven.

Paulus schrijft aan Timoteüs dat hij van jongs af aan met de heilige geschriften vertrouwd was. Timoteüs is ermee opgegroeid en is vertrouwd met de woorden van God. Paulus schrijft dat de heilige geschriften je wijsheid geven zodat je inziet dat alleen Jezus jou kan redden. Het raakte me om te lezen dat Timoteüs al van kleins af aan vertrouwd was gemaakt met de woorden van God. Zijn grootmoeder Loïs en zijn moeder Eunike en geloofden ook in God (2 Tim. 1:5). Zo mogen ook jij en ik vertrouwd raken met Gods woord. De woorden in de bijbel. Of je het nu al hebt meegekregen als kind of later in je leven in aanraking kwam met de bijbel. Je mag er vertrouwd mee raken, zodat je steeds weer mag beseffen dat je wordt gered door je geloof in Jezus!

Tot slot schrijft Paulus:

“Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” 2 Timoteüs 3:16-17 (NBV21)

Deze tekst vind ik bijzonder. Alles wat de Schrift zegt, alles wat in Gods woord staat, is door Hem zelf geïnspireerd. De woorden in de bijbel geeft God aan ons. Hij rust ons als dienaren van Hem toe. Toerusten betekent iets als ‘klaarmaken’. Hij geeft ons wat we nodig hebben, zodat we Hem kunnen dienen. Zoals Timoteüs als leider van een kerk, of wat je ook maar doet tot eer van zijn Naam. In de Bijbel in Gewone Taal als volgt:

“Alles wat in de heilige boeken staat, komt van God. Daarom kun je alles wat erin staat, gebruiken om uitleg te geven over het geloof. Je kunt het ook gebruiken als mensen verkeerde ideeën hebben of verkeerde dingen doen. En je kunt het gebruiken om mensen te leren hoe ze goed kunnen leven. Dankzij de heilige boeken kan een leider van de kerk zijn taak uitvoeren en veel goede dingen doen.” 2 Timoteüs 3:16-17 (BGT)

Vragen bij het lezen

Zoek vandaag 2 Timoteüs 3 op in je bijbel. Deze vragen kun je tijdens of na het lezen aan jezelf stellen.

  • Waar gaat het over in dit hoofdstuk? Denk aan wie, wat, waar, hoe, waarom.
  • Wat vertelt deze tekst jou over God?
  • Wat vraagt God van ons door deze tekst?
  • Wat neem je mee uit deze tekst deze dag in? Schrijf het voor jezelf op.

Lieve Vader, maak ons vertrouwd met de woorden in de bijbel, de heilige geschriften. Dat we door erin te lezen telkens weer mogen zien dat we worden gered als we geloven in Jezus. Dank U wel voor de redding die U geeft. Voor het leven dat U geeft. Geef ons wat we nodig hebben, Heer, om U te dienen op de plaats waar we zijn. Amen.

Deel deze blog met een vriendin!

2 reacties

Reacties zijn gesloten.