Hoe ik herinnerd werd aan Gods vrede

Soms heb je het zo nodig om herinnerd te worden aan Gods vrede. De afgelopen weken was ‘vrede’ een thema dat terug bleef komen in mijn leven. Ik vind het bemoedigend hoe een bepaald thema of een bijbeltekst soms op je pad blijft komen. God spreekt op zoveel manieren, door zijn woord, maar ook door mensen die je ontmoet of door een preek heen. Door zijn woord mogen we Hem beter leren kennen. Daar ben ik zo dankbaar voor! Een bekende bijbeltekst over vrede staat in Filippenzen 4:6-7. Deze woorden herinnerden mijn hart aan Gods vrede.

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’ Filippenzen 4:6-7 (NBV21)

Ook op andere plekken werd ik bemoedigd met Gods vrede. In twee kerkdiensten waar ik was wensten we elkaar de vrede van Christus. Een mooi moment waar ik bij stil wilde staan. Als broers en zussen in het geloof elkaar de vrede van Christus toewensen. Ook luisterde een preek over Filippenzen 4. Wat ik ervan onthouden heb, is dat de vrede van Christus is als een wacht voor je hart en gedachten. Zo’n mooi beeld. Als een schild om je hart en gedachten is de vrede van Jezus.

Voordat ik vanochtend deze blog schreef, kwam ik nog een mooi lied tegen. In ‘Hier ben ik, Heer’ zingt Sela ook over vrede.

‘Als een levend offer Heer, breng ik al mijn eigen eer, leg mijn eigenliefde neer, voor U Jezus. Niets houd ik voor U geheim; wil in alles van U zijn. Heel mijn leven is van U. Jezus mijn redder, U bent al mijn liefde waard. Geef mij uw vrede, die mijn hart bij U bewaart. Hier ben ik, hier ben ik Heer, met al wat ik U kan geven. Mijn hart Heer, is nu van U. Heel mijn hart is van U alleen.’ Sela (Hier ben ik, Heer)

Terwijl ik dit lied luisterde, dacht ik na over de afgelopen weken. Ik besefte dat Gods vrede precies was wat ik nodig had. Er kwam veel op mijn pad. De afgelopen weken waren soms een rollercoaster van allerlei dingen. De herinnering aan Gods vrede stelde me gerust en hielp me om te rusten bij Hem. Midden in de onrust is daar Gods vrede die mij omringt. Een vrede die de wereld niet geven kan. Een vrede die ons verstand te boven gaat. De vrede van Christus Jezus houdt de wacht over ons hart en onze gedachten. Een vrede die blijft, wat er ook gebeurt.

Het bemoedigt me zo om God in kleine dingen te zien. Om te zien hoe Hij me bemoedigt door zijn heilige Geest. Hoe Hij me helpt me te richten op zijn woorden en beloften. Hoe Hij me telkens weer aanvuurt, aanmoedigt, bijstuurt en leidt. Ook als ik onrust ervaar, als ik zoek, als ik snak naar rust en zijn nabijheid. Op al die momenten is Jezus Immanuel. God met ons. Gods vrede met ons.

Waar werd jij deze week door bemoedigd?

Deel deze blog met een vriendin!

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.