Kom naar Huis

“Welkom Thuis, hier mag je zijn, de Vader viert een feest. Welkom Thuis, voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest.” – Sela

Dit zijn de woorden van het lied Thuis van de band Sela, gebaseerd op het verhaal van de verloren zoon. In deze blog neem ik je mee in deze gelijkenis die Jezus vertelde. Lees je mee?

Jezus eet met mensen

Het verhaal staat in Lukas 15:11-32. Vers 1 vertelt ons dat alle tollenaars en zondaars naar Jezus toekwamen om te horen wat Hij te vertellen had. De farizeeën en schriftgeleerden ergerden zich eraan, dat Jezus zondige mensen ontving en met hen at. We zien in de Bijbel vaker dat Jezus juist de kwetsbare, zwakke mensen opzoekt! Jezus at met de mensen met wie anderen dat waarschijnlijk niet zouden willen.

“Jezus eet met mensen met wie anderen dat niet willen.”

Eerst vertelt Jezus het verhaal van de honderd schapen waarvan er één kwijtraakt en weer teruggevonden wordt. Daarna vertelt Hij een verhaal over een vrouw die een muntstuk verloren is en het na zoeken weer vindt. De derde gelijkenis is die van de verloren zoon die thuiskomt. Eigenlijk passen ze allemaal in hetzelfde thema. Iemand die verloren was, komt terug of wordt gevonden. Er is vreugde als dat gebeurt! Je kunt dat heel mooi nalezen in vers 7, vers 10, vers 24 en vers 32.

De zoon gaat op reis

Een jonge zoon vraagt zijn erfenis aan zijn vader. Zijn vader geeft het hem en de zoon gaat op reis. “Hij reisde naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde” (vers 13) en gaf al zijn geld uit. In het land kwam een hongersnood en hij had geen eten meer. Hij regelde werk bij een varkensboer. Het liefst zou hij mee-eten met de varkens, maar werd hem niet toegestaan.

“Op welke weg zit ik nu? Wat heb ik gedaan?”

“Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger.” (vers 17) Hij had dus echt even een besefmomentje. Op welke weg zit ik nu? Wat heb ik gedaan? Wat moet ik nu doen? Hij besloot zijn vader te zeggen dat hij gezondigd had en dat hij het niet meer waard was om ‘zoon’ genoemd te worden. Hij zou aanbieden om als dagloner behandeld te worden. De zoon ging meteen op weg naar huis.

Tijd voor feest

Hij zal vast niet met een fijn gevoel vertrokken zijn. Hij was verkeerd bezig geweest en had al zijn geld verkwist. Het verhaal krijgt hierna een andere wending dan je misschien verwacht. De vader is niet boos, de vader stuurt hem niet weg. ‘’Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.’’ (vers 20b) De zoon zegt nog dat hij het niet waard is zijn zoon te worden genoemd. Maar zijn vader doet iets prachtigs, hij zegt: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” (vers 22-24) Zijn vader wees hem niet af, maar wilde feestvieren!

“Zijn vader wees hem niet af, maar wilde feestvieren!”

Toen zijn broer terugkwam van het veld vroeg hij wat al die muziek en dans betekende. Toen hij hoorde dat het ging om de terugkomst van zijn broer werd hij boos. Zijn vader kwam naar hem toe en zei dat hij rustig moest worden. De oudste broer vond het oneerlijk dat zijn broertje zo’n feest kreeg. De vader zegt dan tegen hem: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.’’ (vers 32) De vader hield van beide zonen.

Wat een vreugde als jij terugkomt!

Misschien is dit verhaal voor jou. Ben je zoekgeraakt, lang weggeweest bij de Vader. Schaam je je voor wat je hebt gedaan, voel je je net als de verloren zoon niet waard om bij Hem terug te komen. Dan wil ik je vandaag 1 ding zeggen:

“Je hoort hier in Zijn aanwezigheid.” – Sela

De Vader wacht op je met open armen. Wat een vreugde als jij terugkomt bij Hem. Kom naar Huis, dochter. ????

De bijbelteksten in deze blog komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (2004/2007).

Deel deze blog met een vriendin!