Vruchtdragen als levensdoel?

Ik vroeg me vanmorgen af: wat is mijn levensdoel? Wat is ons levensdoel hier op aarde? Ik weet niet of jij daar wel eens over na hebt gedacht. Gaat het om geluk nastreven? Om zo positief mogelijk in het leven staan? Of is je best doen het belangrijkst? Ik geloof dat Jezus ons in Johannes 15 een antwoord geeft. Ons levensdoel is vruchtdragen zodat de Vader wordt verheerlijkt. Wat gebeurt er als we vruchtdragen? Dan wordt Gods grootheid zichtbaar en dát is ons levensdoel: het eren van onze Maker. Ik wil je aanmoedigen je bijbel erbij te pakken en Johannes 15 te lezen.

De wijnstok

Jezus is de ware wijnstok en de Vader is de wijnbouwer. Aan een wijnstok groeien ranken en die ranken kunnen in verbinding met de wijnstok vruchtdragen. Dan groeien er druiventrossen aan met heerlijke druiven. Zonder aan de wijnstok vast te zitten, kunnen de ranken geen vruchtdagen. Zonder de wijnstok krijgen ze geen voeding en leven. Als een rank vrucht draagt, snoeit de wijnbouwer de rank bij, zodat er nog meer vruchten bij komen. Zo zal de rank blijvend vrucht dragen. Als volgeling van Jezus ben je een rank aan de wijnstok met het doel dat je vrucht draagt. Jezus zegt:

‘’Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchtdragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.” Johannes 15:5-6 (NBV)

Deze woorden van Jezus laten zien dat het heel belangrijk is om in Hem te blijven. En wat zo mooi is, is dat Jezus in jou zal blijven. Hij wil dat jij in Hem blijft en Hij en Zijn woorden in jou.

Wat is mijn levensdoel?

De gelijkenis die Jezus vertelt over de wijnstok, de wijnbouwer en de ranken laat ons iets zien over ons leven met God hier op aarde. Jezus verlangt ernaar dat wij vruchtdragen, blijvend vrucht dragen (vers 16). Vruchtdragen kunnen we niet op eigen kracht. We kunnen dat alleen door in Jezus te blijven. In Hem blijven is zo waardevol en belangrijk. Het betekent dat je Jezus trouw blijft en gehoorzaamt. Dat je naar Zijn woorden luistert en dat de woorden in jou blijven. In Hem blijven is tegelijkertijd ook weten dat Hij in jou is. In Hem blijven is in Zijn liefde blijven en doen wat Jezus vraagt. Heb God lief en je naaste als jezelf. Dat geeft vreugde. Op die manier kan je vruchtdragen en van Jezus getuigen in de wereld.

Vreugde en liefde

Als ik de woorden van Jezus lees, zie ik dat vruchtdragen alles te maken heeft met vreugde en liefde. Jezus zegt dat we in Hem moeten blijven, en dat Hij in ons zal zijn. In Jezus blijven is in Zijn liefde blijven en gehoorzaam zijn aan Zijn woorden. Niet uit een blinde gehoorzaamheid, maar vanuit het verlangen om Hem te dienen en lief te hebben. De Zoon heeft de Vader lief en de Vader de Zoon. Dat voorbeeld van liefde mogen wij volgen. Het voorbeeld van bovenal God liefhebben met alles wat in ons is en onze naasten.

Als je goed oplet met lezen, kun je opmerken dat ‘vreugde’ meerdere keren wordt genoemd in de hoofdstukken die volgen. Vreugde is een onderdeel van de vrucht van de Geest. Zoals Jezus zich aan de geboden van Zijn Vader hield en in de liefde van de Vader bleef, zo zijn wij ook geroepen om ons vanuit liefde en overtuiging aan Jezus’ woorden te houden en in Zijn liefde te blijven. Vanuit een leven in Hem zal je vreugde volkomen zijn. Vreugde die volgt op God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Een diepe vreugde dwars door alles heen, omdat je Jezus jou kent en jij Hem.

Ons levensdoel

Ons levensdoel als volgelingen van Jezus is God verheerlijken door vrucht te dragen. Jezus verheerlijkte de Vader door Zijn werk op aarde. Zo werd Gods grootheid zichtbaar. Als jij Hem volgt, is het ook jouw levensdoel om de Vader te verheerlijken. De Vader eer je door in Jezus te blijven, lief te hebben en vrucht te dragen. Daaraan is te zien dat je Zijn leerling bent! (vers 8). Onze opdracht is om op weg te gaan en vrucht te dragen, bij die opdracht is het gebed belangrijk. Zonder Gods hulp, kracht en Geest zijn we nergens. Hij geeft ons kracht om de wereld in te gaan, te getuigen en vrucht te dragen tot eer van Zijn naam.

Laat een hieronder een reactie achter of deel deze blog met een vriendin. Wat is jouw levensdoel?

Bronnen: Johannes 15 (NBV), Studiebijbel in Perspectief (NBV)

Deel deze blog met een vriendin!