Leestip: Galaten 5:13-26

De vrucht van de Geest, daar las ik deze week over in Galaten 5:16-23. Dit stukje van de brief aan de Galaten gaat over leven door de heilige Geest en je laten leiden door Hem. Vorige week leerde ik Efeziërs 4:2 uit mijn hoofd en dat smaakte naar meer. Dus koos ik weer een stukje uit om uit mijn hoofd te leren en zo Gods woord in mijn hart te bewaren. Het werden vers 22 en 23, de bekende bijbelverzen over de vrucht van de Geest. Ik vind het zo bijzonder dat God, door zijn Geest, deze vrucht in ons wil laten groeien. Zodat we steeds een beetje meer op Jezus gaan lijken!

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.” Galaten 5:22-23 (NBV21)

Ik wil je aanmoedigen om je bijbel open te slaan. Zoek Galaten 5:13-26 op en lees de tekst rustig een of twee keer door. Stel jezelf daarna eens deze vragen:

  • Waar gaat het over in deze bijbeltekst? Denk aan wie, wat, waar, hoe.
  • Wat vertellen deze verzen jou over God?
  • Verlang jij naar de vrucht van de Geest in jouw leven?
  • Wat neem je mee uit deze tekst deze dag in? Schrijf het voor jezelf op.

Breng je antwoorden in gebed bij God.

Lieve Vader, dank U wel voor wie U bent. Dank U wel dat uw heilige Geest in mijn hart woont en dat U de vrucht van de Geest in mijn leven wil laten groeien. Help me om U te volgen en me te laten leiden door uw Geest. Kneed mijn hart, schaaf het bij en leid mij op de juiste weg. Laat me zien, Vader, hoe ik U kan dienen vandaag. Vergeef mijn zonden en geef me nieuwe kracht. In Jezus’ naam. Amen.

Deel deze blog met een vriendin!